Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci? Zde najdete pPřehled sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku, které vám mohou pomoci.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Autoškola

KoCeRo - komunitní centrum Rovnost

registrovaná sociální služba

Adresa:

Horní Brána  425
Český Krumlov 

Telefon:

602 433 628

WWW:

kocero.cz

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA je poskytnout dětem a mládeži z Českokrumlovska pomoc a podporu při řešení problémů a poskytnout jim prostor a aktivity pro efektivní trávení volného času. Služba usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci. Nabízí informace, odbornou pomoc, podporu a předcházení sociálnímu vyloučení nebo dopady sociálního vyloučení zmírňuje. Cílem je dětem a mládeži zabezpečit: podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování, zvýšení sociálních schopností a dovedností, lepší orientaci v jejich sociálním prostředí, podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti včetně zapojení do dění místní komunity, nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit. Cílem je zlepšovat kvalitu jejich života a poskytnout podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Při práci s dětmi a mládeží se služba zaměřuje na výchovně vzdělávací a sociálně vzdělávací programy realizované zábavnou a zážitkovou formou.Kontaktní adresy:NZDM AUTOŠKOLA, Horní Brána 425, Český KrumlovKlub Kocírko, Vyšehrad 182, Český KrumlovKlubovna pro děti a mládež, Rožmberská ul. 46, VětřníProstor v kanceláři TP, Šumavská 1, Větřní

Cílová skupina:

 • Děti, mládež, rodiny
 • Osoby v krizi

Životní situace:

 • Problémy v rodině
 • Problémy dětí a mládeže
 • Rada, informace
 • Násilí, šikana, ohrožení
 • Volnočasové aktivity
 • Pomoc v krizi

Poskytované služby:

 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Územní dostupnost:

  Český Krumlov, Větřní

Pro koho je služba určena:

  děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny se zaměřením na romskou populaci

Provozní doba:

  NZDM AUTOŠKOLA (Horní Brána 425, Český Krumlov): Po-Čt: 12.00-17.00, dále v termínu letních prázdnin Po-Čt: 11.00-16.00

  Klub Kocírko (Vyšehrad 182, Český Krumlov): Po: 12.00-15.00, dále v termínu letních prázdnin Po-Čt: 11.00-16.00

  Klubovna pro děti a mládež (Rožmberská ul. 46, Větřní): Út, Čt: 12.00-17.00, dále v termínu letních prázdnin Po-Čt: 11.00-17.00

  Prostor v kanceláři TP (Šumavská 1, Větřní): St: 13.00-17.00

Mapa

zpět na katalog

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: