Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci? Zde najdete pPřehled sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku, které vám mohou pomoci.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Bouda

Centrum pro pomoc dětem a mládeži

registrovaná sociální služba

Adresa:

T.G. Masaryka 114
Český Krumlov 381 01

E-mail:

bouda@cpdm.cz

Posláním NZDM Bouda je prostřednictvím nízkoprahových služeb, aktivního využití volného času a edukačních aktivit, usilovat o pozitivní změnu a sociální začlenění dětí a mládeže, která se ocitla v nepříznivé nebo jinak náročné životní situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Mezi „nadstavbové aktivity“ pak patří multikulturní, hudební či filmové festivaly, výtvarné projekty a další programy.

Popis cílů služby:

 • vyhledávat, navazovat a udržovat kontakt s cílovou skupinou
 • nabízet respektující vztah a bezpečný prostor
 • poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu v obtížných i každo-denních životních situacích
 • předcházet vzniku rizikového chování, případně minimalizovat jeho  dopady prostřednictvím preventivních činností
 • zprostředkovat vzájemný kontakt se společenským prostředím (prostřednictvím výjezdů, vystoupení, dnů pro veřejnost, atd.)
 • podporovat a motivovat ve vzdělávání a pracovním uplatnění
 • poskytovat zázemí a motivaci ke smysluplnému trávení volného času a realizaci vlastních aktivit

Cílová skupina:

 • Děti, mládež, rodiny
 • Osoby v krizi

Životní situace:

 • Problémy v rodině
 • Problémy dětí a mládeže
 • Rada, informace
 • Násilí, šikana, ohrožení
 • Volnočasové aktivity

Poskytované služby:

 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Územní dostupnost:

  Českokrumlovsko

Pro koho je služba určena:

  děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy; osoby v krizi; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; etnické menšiny

  věkové vymezení: mladší děti (6 –10 let) starší děti (11 – 15 let) dorost (16 – 18 let) mladí dospělí (19 – 26 let)

Provozní doba:

  ambulantní forma: Po–Pá: 09.00-18.00

  terénní forma:

  Pondělí:

  10:00 – 12:00 (Centrum ČK, sídl. Mír, sídl. Plešivec)

  13:00 – 16:30 (Centrum ČK, sídl. Mír, sídl. Plešivec)

  Úterý

  10:00 – 15:00 (Centrum ČK, sídl. Mír, sídl. Plešivec)

  Středa

  10:00 – 12:00 (Centrum ČK, sídl. Mír, sídl. Plešivec)

  13:00 – 16:30 (Větřní)

  Čtvrtek

  10:00 – 15:00 (Centrum ČK, sídl. Mír, sídl. Plešivec)

  Pátek

  10:00 – 12:00 (Centrum ČK, sídl. Mír, sídl. Plešivec)

  13:00 – 16:30 (Větřní)

Mapa

zpět na katalog

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: