Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci? Zde najdete pPřehled sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku, které vám mohou pomoci.

Domácí zdravotní péče

Ledax

Adresa:

T. G. Masaryka 188
Český Krumlov 381 01

Telefon:

724 771 030

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům, rodinným příslušníkům a blízkým, kteří již nejsou schopni zvládnout běžnou laickou péči a je nutné zahájit odbornou zdravotní péči, kterou poskytují výhradně zdravotní sestry s dlouholetou praxí.Výhody domácí zdravotní péče
 • zkrácení doby hospitalizace, možnost setrvání ve svém domácím prostředí
 • urychlení hojení, eliminace nozokomiálních i jiných infekčních nákaz vzniklých v souvislosti s pobytem v nemocnici
 • psychická pohoda nemocného, omezení či úplné vyloučení zbytečné přepravy pacienta do ambulantního zařízení
Provádíme tyto výkony:
 • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry, stěr z rány a jiné) včetně odvozu do laboratoře nebo k lékaři
 • měření fyziologických funkcí - krevní tlak, puls, dech, hladina glykemie glukometrem
 • aplikace injekcí – pod kůži nebo do svalu, aplikace infuzí do žíly dle ordinace lékaře
 • péče o klienty s katetry PICC/Midline
 • péče o diabetiky – aplikace inzulínu, nácvik a zaučení v aplikaci, edukace diabetika
 • převazy ran – bércové vředy, diabetické ulcerace, proleženiny, pooperační rány, tržná poranění a podobně
 • ošetření všech druhů stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, urostomie, gastrostomie - PEG...), klyzma, ošetření a výměna permanentních katetrů (cévek) u žen i mužů,
 • aktivní ošetřovatelská rehabilitace u klientů po CMP nebo po úrazu.
Domácí zdravotní péče poskytovaná klientům na doporučení praktického lékaře, péče je pak plně hrazena smluvní zdravotními pojišťovnami - VZP, VoZP, OZP, ZPMVČR, ČPZP.Domácí zdravotní péče (dále jen DZP) zabezpečuje „odbornost 925“, všeobecná sestra s odbornou způsobilostí dle zákona č. 96/2004 Sb.Domácí zdravotní péče je poskytována  na základě indikace ošetřujícího lékaře (praktického nebo ošetřujícího lékaře), nebo nemocnice, u klientů, kteří jsou plně, nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby, u nichž je nutné zajistit pokračování dlouhodobé i následné péče, nebo doléčení z důvodu chronického i akutního onemocnění.Součástí aktivit domácí péče je také péče o duševní zdraví a resocializace klientů s duševním onemocněním. Systém domácí péče obsahuje flexibilní a variabilní řešení problému klienta, které pružně reaguje na individuální potřeby klienta i indikaci ošetřujících lékařů.

Cílová skupina:

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby v krizi

Životní situace:

 • Zdravotní znevýhodnění
 • Problémy ve stáří
 • Péče o nesoběstačnou osobu
 • Zdravotní pomoc

Poskytované služby:

 • Související a doprovodné služby

Územní dostupnost:

  Českokrumlovsko

Pro koho je služba určena:

  osoby v nepříznivé zdravotní či sociální situaci

Provozní doba:

  nepřetržitě

Mapa

zpět na katalog

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: