Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci? Zde najdete pPřehled sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku, které vám mohou pomoci.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Městský úřad Český Krumlov

Adresa:

Kaplická  439
Český Krumlov 381 01

Odbor poskytuje základní a odborné sociální poradenství v sociální oblasti pro osoby ohrožené hmotnou nouzí, sociálním vyloučením, osoby v krizi a v oblasti zdravotně postižených občanů a seniorů.Dále pak:
 • spolupracuje s provozovateli ubytoven,
 • poskytuje krátkodobé ubytování občanům v krizi,
 • přijímá movité dary od fyzických osob a organizací a zprostředkovává jejich následné poskytnutí sociálně potřebným osobám,
 • vydává doporučení pro Český červený kříž na bezplatný výdej ošacení a dalšího vybavení pro sociálně potřebné osoby,
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob,
 • v případě potřeby zajišťuje doprovody klientů při jednání s úřady a pomoc, příp. zastupování při uplatňování jejich práv,
 • vykonává terénní sociální práci pro romské etnikum,
 • zabezpečuje funkci a agendu sociálního kurátora pro dospělé, občany propuštěné z vazby, výkonu trestu, z psychiatrických léčeben,
 • zajišťuje funkci protidrogového koordinátora,
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám, které byly rozhodnutím soudu zbaveny způsobilosti k právním úkonům, nebo jejich způsobilost byla soudem omezena,
 • koordinuje zpracovávání střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb,
 • vydává parkovací průkazy a zvláštní označení na motorová vozidla osobám s těžkým zdravotním postižením,
 • vydává doporučení k žádostem o přidělování bytů zvláštního určení pro zdravotně postižené občany a sociálních bytů,
 • přijímá žádosti do domu s pečovatelskou službou, vykonává sociální šetření u žadatelů a provádí výběrová řízení pro přidělení bytu, následně zpracovává podklady návrhů do Rady města pro přidělení bytu,
 • zapůjčuje euroklíče osobám se zdravotním postižením s průkazem ZTP/P,
 • ustanovuje zvláštního příjemce pro účely důchodového zabezpečení.

Životní situace:

 • Zdravotní znevýhodnění
 • Problémy ve stáří
 • Problémy v rodině
 • Problémy dětí a mládeže
 • Ztráta bydlení
 • Dluhy, exekuce
 • Duševní onemocnění
 • Závislosti
 • Rada, informace
 • Péče o nesoběstačnou osobu
 • Péče o umírajícího
 • Násilí, šikana, ohrožení
 • Doprovod, asistence
 • Ztráta zaměstnání
 • Zdravotní pomoc
 • Potravinová pomoc
 • Krizové bydlení
 • Volnočasové aktivity
 • Pomoc v krizi

Poskytované služby:

 • Úřady a instituce

Územní dostupnost:

  Českokrumlovsko

Pro koho je služba určena:

  -

Provozní doba:

  Po: 8.00-17.00
  Út: 8.00-12.00 pouze pro objednané klienty
  St: 8.00-17.00
  Čt: 8.00-12.00 pouze pro objednané klienty
  Pá: 8.00-12.00

Mapa

zpět na katalog

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: