Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci? Zde najdete pPřehled sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku, které vám mohou pomoci.

Městská Policie Český Krumlov

Město Český Krumlov

registrovaná sociální služba

Adresa:

Nemocniční 586
Český Krumlov 381 01

Telefon:

380 766 308

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 Sb. Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona: a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, f) se podílí na prevenci kriminality v obci, g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce, i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.Manažer prevence kriminality realizuje preventivní programy/přednášky zaměřené na předcházení sociálně patologickým jevům, prevenci kriminality, dopravní výchovu a schránku důvěry, která je umístěna v hale radnice na náměstí Svornosti 1. Služby jsou poskytovány zdarma, případně za úhradu nutných nákladů (cestovné apod.).

Životní situace:

 • Problémy dětí a mládeže
 • Závislosti
 • Rada, informace
 • Pomoc v krizi
 • Násilí, šikana, ohrožení

Poskytované služby:

 • Úřady a instituce

Územní dostupnost:

  město Český Krumlov

Pro koho je služba určena:

  -

Provozní doba:

  nepřetržitě

Mapa

zpět na katalog

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: